Wspierajmy fretki w potrzebie.

Jeżeli znalazłeś bezdomną fretkę, potrąconą przez samochód, byłeś świadkiem wypadku lub innego zdarzenia losowego z udziałem zwierząt nie zwlekaj - udziel pomocy.
Zwierzęta też cierpią. Skontaktuj się z wolontariuszami Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek, Strażą Miejską, policją, najbliższym gabinetem weterynaryjnym lub wejdź na stronę Stowarzyszenia Przyjaciół Fretek tu uzyskasz pomoc.
Na zamieszczonej mapce znajdziesz kontakty do naszych wolontariuszy.

Aukcje charytatywne na rzecz Stowarzyszenia zobacz i kup. Dochód jest przeznaczony na cele statutowe.

sobota

Twój 1% dla pokrzywdzonych fretek

http://fretek.org/jeden-procent
W tym roku istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku dla pokrzywdzonych przez los fretek.


Obrazek
Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek nawiązało w tym celu współpracę z Fundacją Viva! – Akcja dla Zwierząt, która ma status Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionej do otrzymywania pieniędzy z podatków. 1% podatku przekazany na konto Vivy z dopiskiem „DLA FRETEK” trafi do naszego Stowarzyszenia.

Jeśli wypełniasz PIT za pomocą programu, to w odpowiednim miejscu trzeba wybrać OPP:
"FUNDACJA MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA!"
Numer KRS: 0000135274
z dopiskiem (cel szczegółowy): DLA FRETEK

Poniżej znajdziesz wskazówki co zrobić, jeśli wypełniasz PIT ręcznie.
W części "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"
W polu "KRS" wpisujemy 0000135274
W polu "Wnioskowana kwota" - kwotę, którą chcemy przekazać, czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.

W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE"
W polu "Cel szczegółowy 1%" wpisujemy "DLA FRETEK".

Opcjonalnie można zaznaczyć pole "Wyrażam zgodę", wówczas Urząd Skarbowy przekaże informacje: imię, nazwisko i adres osoby przekazującej swój 1% oraz kwotę. Ostatnie pole tej części można zostawić puste.

Szczegółowe informacje o tym, jak przekazać swój 1% na konto Fundacji Viva można znaleźć również tu: http://www.1procent.viva.org.pl/.

Nie zapomnij o dopisku „DLA FRETEK”!

Zebrane pieniądze zostaną całości przeznaczone na działania statutowe naszego stowarzyszenia, czyli przede wszystkim ratowanie i leczenie niechcianych fretek.

Fundacji Viva serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam skorzystania z 1%.